MEF - Maremmi Editori Firenze - dal 1958

Firenze Libri - L'Autore Libri Firenze - Firenze Atheneum - Firenze Edi.Libra.

Firenze - Porta San Frediano


L'Autore Libri Firenze, dal 1963, ISBN 978-88-517

Firenze Libri, dal 1983, ISBN 978-88-7256

Firenze Atheneum, dal 1989, ISBN 978-88-7255

Firenze Edi.Libra., dal 1990, ISBN 978-88-7256home | cerca